• O firmie
  • Oferta
  • Cennik
  • Linki
  • Kontakt
  • Facebook

Oferta
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- Prowadzenie ewidencji przychodów
- Wyliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
- Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
- Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
- Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Podatkowa książka przychodów i rozchodów
- Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
- Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
- Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
- Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

Księgi handlowe
- Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
- Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
- Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
- Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
- Sporządzanie sprawozdania finansowego
- Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
- Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
- Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Kadry i płace
- Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło raportów RMUA
- Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
- Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
- Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
- Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, IFT-1R

Rozliczenie rocznego zeznania podatkowego PIT-37, PIT-38, PIT-39

Dodatkowe usługipytaj

Copyright © 2016 TAX HOUSE.  All Rights Reserved/Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.klasycznie.pl